Waarom lid worden en blijven?

Waarom zou u lid worden van uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Sexbierum-Pietersbierum?
- eeuwenoude traditie
- plaatselijke vereniging
- binding met het dorp
- binding met de leden
- vereniging, dus inspraak van de leden
- tarieven worden door bestuur en/of ledenvergadering vastgesteld
- plaatselijke bode (uitvaartbegeleider)
- deskundig personeel
- lage kosten
- lage tarieven
- geen commerciële tarieven
- zonder winstoogmerk
- oog voor wensen van de overledene/familie
- wat aan contributie betaald wordt, komt terug in de ledenkorting
- accurate afwikkeling financiële zaken
- overschrijfregeling in Friesland
- diverse mogelijkheden voor lidmaatschap (% en intree)
- gratis lid tot 18 jaar als ouders lid zijn
- korting op gebruik van materiaal
- overal in het land inzetbaar