Uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleider
Henk Smits is de uitvaartbegeleider van onze vereniging. In geval van overlijden is hij dag en nacht bereikbaar op tel. 06 11 92 24 24.

Persoonlijk Afscheid
Als lid van onze vereniging bent u verzekerd van een persoonlijk afscheid in een, voor u en uw nabestaanden, vertrouwde omgeving. Dat geeft steun in die zo moeilijke periode. Er is steeds deskundig en toegewijd personeel beschikbaar om u te begeleiden.

Praktische zaken
Op de achtergrond regelt de uitvaartverzorger van uitvaartvereniging “De Laatste Eer” allerlei praktische zaken zoals bv. aangifte doen van overlijden bij de Burgerlijke Stand, het regelen van het rouwdrukwerk, het bestellen van de kist, het plaatsen van advertenties in dagbladen en de voorbereiding van begrafenis of crematie.