Algemene informatie lidmaatschap

Uitvaart
- de uitvaart (begrafenis of crematie) van een lid wordt in principe verzorgd door de vereniging.
- hiervan kan worden afgeweken, bijvoorbeeld om praktische redenen.
- een praktische reden kan zijn dat de uitvaart elders in het land plaatsvindt.
- uitvaartverenigingen in Fryslân, die lid zijn van de Friese Uitvaartfederatie, hebben de afspraak dat zij uitvaarten voor elkaar verzorgen tegen de geldende verenigingstarieven.
- een en ander behoort altijd in overleg te gaan met de vereniging en de uitvaartleider.
- het recht op ledenkorting vervalt als nabestaanden handelen buiten de vereniging om.

Wat mag je van de uitvaartvereniging en -begeleider verwachten?
De uitvaartbegeleider is in dienst van van onze uitvaartvereniging en is dag en nacht bereikbaar. De uitvaartbegeleider bezoekt de nabestaanden zo snel mogelijk en legt (indien nodig) de overledene af (bijv. wanneer een lid thuis overlijdt). Daarnaast regelt de uitvaartbegeleider de volgende zaken:
- de kist
- de opbaring (thuis of in een aula)
- de rouwkaarten en verzending daarvan
- de advertenties
- de aangifte van het overlijden bij de gemeente
- de rouwauto en het rouwvervoer
- de dragers
- de locatie van de uitvaart
- de uitvoering van de uitvaart (zoals predikant, organist, muziek, bloemen, catering)

De uitvaartbegeleider staat open voor al uw vragen en helpt waar mogelijk in de tijd van opbaring tot en met de uitvaart. Tevens is de uitvaartbegeleider verantwoordelijk voor de conditie van de overledene tijdens de opbaring.

Ledenkorting
- de ledenkorting wordt in mindering gebracht op de nota voor het sterfhuis.
- als de uitvaart, in gezamenlijk overleg, door een andere uitvaartvereniging wordt uitgevoerd, vindt de facturatie plaats door de vereniging waarvan de overledene lid was en wordt de ledenkorting verrekend als genoemd onder het eerste punt.
- de uitvaartvereniging is niet gehouden aan betaling van de ledenkorting als de uitvaart van een lid buiten de vereniging om gebeurt.
- het bedrag aan ledenkorting is nooit hoger dan de werkelijk gemaakte kosten.                          

Verzekeren ja of nee?
- laat duidelijk zijn: de uitvaartvereniging is geen verzekering.
- de ledenkorting dekt niet de kosten van een begrafenis of crematie. Gemiddeld kost een uitvaart die door onze vereniging wordt verzorgd tussen de € 3.500,- / € 4.500,-. Dit is exclusief eventuele grafsteen en grafkosten.
- als je geen spaarpotje opbouwt voor de uitvaart, overweeg dan het afsluiten van een uitvaartverzekering.
- als je lid bent van een uitvaartvereniging, dan zijn de kosten van een uitvaart veel lager dan wanneer die door een commerciële partij wordt uitgevoerd. Dit komt doordat wij met vrijwilligers en zonder winstoogmerk werken.
- sluit je naast je lidmaatschap een verzekering af, kies dan voor verzekering die na een overlijden geld uitkeert (een kapitaalverzekering).
- een verzekering die diensten verricht na een overlijden (naturaverzekering) staat niet altijd toe dat de uitvaart wordt verzorgd door een uitvaartvereniging.

Aanmelden als lid
Via het contactformulier geef je aan dat je belangstelling hebt voor lidmaatschap van onze vereniging. Wij nemen dan contact met je op.
- je hebt recht op de volledige ledenkorting als je contributie betaalt vanaf je 18e. Op latere leeftijd lid worden kan ook prima, maar dan heb je geen recht meer op de volledige ledenkorting. Tenzij je het bedrag aan inschrijfgeld betaalt dat bij je leeftijd hoort.

Lid worden wanneer u al ouder bent dan 18 jaar
Ook op latere leeftijd kan iedereen natuurlijk nog lid worden van de vereniging om gebruik te kunnen maken van de diensten van de vereniging. Daarbij volgen wij de regels van de Federatie van Friese uitvaartverenigingen.

Er zijn 2 mogelijkheden wanneer men op "oudere" leeftijd (18 jaar of ouder) lid wil worden:

1. Volledig lidmaatschap (met volledige ledenkorting bij overlijden).
Hierbij betaalt u inleg (inschrijf)geld afhankelijk van uw leeftijd en u heeft bij overlijden recht op de volledige ledenkorting op de uitvaartkosten van de vereniging. 

2. Percentage lidmaatschap (met gedeeltelijke ledenkorting bij overlijden).
U betaalt dan geen inleg (inschrijf) geld en u heeft bij overlijden recht op een percentage van de ledenkorting op de uitvaartkosten van de vereniging.

 Voor meer informatie over het lidmaatschap kunt u bij de penningmeester terecht.

- je kunt je ook laten overschrijven van de ene naar de andere uitvaartvereniging binnen de Friese Federatie. Hieraan zijn voorwaarden verbonden, de penningmeester informeert je hier graag over.

Afmelden als lid
Via het contactformulier geef je aan dat je je lidmaatschap opzegt. Hou er wel rekening mee dat je daarna geen recht meer hebt op de ledenkorting die de vereniging hanteert. Opzeggen kan voor ingang van het volgende kalenderjaar op uiterlijk 31 december van het lopende jaar.