Het bestuur

Bestuursleden uitvaartvereniging "De Laatste Eer" 

Voorzitter: Hiele Nammensma
tel. 0517 591020

Penningmeester: Janke Goodijk-Terpstra
tel. 0517 391844
dleer1878.pen@gmail.com

Secretaris: Tiny Plat-Tjallingii
tel. 0517 851388
dleer1878@gmail.com 

Algemene bestuursleden:
Wietse Vlietstra
Sicco Volbeda
Siepy Wielenga-Mulder (aspirant bestuurslid)
Dineke van der Land-Zaagsma (aspirant bestuurslid)