Het bestuur

Bestuursleden uitvaartvereniging "De Laatste Eer" 

Voorzitter: H. Nammensma
tel. 0517 591020

Penningmeester: J. Goodijk-Terpstra
tel. 0517 391844
dleer1878.pen@gmail.com

Secretaris: T. Plat-Tjallingii
tel. 0517 851388
dleer1878@gmail.com 

Algemene bestuursleden
S. de Schiffart-Tigchelaar
W.A. Vlietstra
P. Gale-Dijkstra
S. Volbeda