Downloads

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Sexbierum-Pietersbierum onderschrijft de Gedragscode
en hanteert de Algemene voorwaarden van Nardus Samenwerkende Uitvaartorganisaties:

- Nardus Norm


Heeft u specifieke wensen voor uw uitvaart en wilt u deze beschrijven en vastleggen, dan kunt
u gebruik maken van de Wensenlijst:

Wensenlijst

Wilt u een machtiging afgeven? Gebruik dan ons SEPA machtigingsformulier:

- SEPA Machtiging