Lidmaatschap

Wilt u lid worden van onze vereniging of een adreswijziging/geboorte doorgeven ?
Aanmelden kan via het contactformulier of bij de penningmeester, mevr. J. Goodijk, tel. 0517 391844 of per e-mail: dleer1878.pen@gmail.com

Lidmaatschap
- De contributie bedraagt € 19,00 per persoon
- De ledenkorting bedraagt € 850,00
- De contributie en ledenkorting worden jaarlijks vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering
- Leden zijn contributie verschuldigd vanaf hun 18e verjaardag
- Tot 18 jaar is het lidmaatschap van de vereniging gratis
- Voorwaarde hiervoor is dat één van de ouders lid is en het kind is aangemeld als lid van de vereniging
- De contributie wordt 1 x per jaar geïnd. Bij voorkeur per automatische incasso