Lidmaatschap

Wilt u lid worden van onze vereniging of een adreswijziging/geboorte doorgeven ?
Aanmelden kan via het contactformulier of bij de penningmeester, mevr. J. Goodijk, tel. 0517 391844 of per e-mail: dleer1878.pen@gmail.com

Lidmaatschap
- De contributie bedraagt € 19,00 per persoon (tot 18 jaar is het lidmaatschap van de vereniging gratis, voor kinderen van leden)

- De ledenkorting bedraagt € 850,00

- De contributie en ledenkorting worden jaarlijks vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering

- Leden zijn contributie verschuldigd vanaf hun 18e verjaardag

- Voorwaarde hiervoor is dat één van de ouders lid is en het kind is aangemeld als lid van de vereniging

- De contributie wordt 1 x per jaar geïnd. Bij voorkeur per automatische incasso

Download hier het SEPA machtigingsformulier.