Grafrechten

Voor informatie over kosten van graven en grafrechten kunt u contact opnemen
met dhr. H. Zaagsma, Terppaed 8,  Sexbierum, tel. 0517 591337.