Begraafplaatsen Sexbierum en Pietersbierum

Sexbierum en Pietersbierum hebben beide een begraafplaats.

Voor informatie over de begraafplaatsen, kosten van graven en grafrechten verwijzen wij
naar de website van de Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum.

Hieronder vindt u het reglement omtrent de begraafplaatsen.

Reglement voor het beheer van de begraafplaatsen te Sexbierum en Pietersbierum